Öppettider 7:30 - 16:00 Mån-Fre  |  Telefonnummer +46-(0)303-240410

Vi producerar olika provrumsutrustningar för motorer och transformatorer

Bilden visar en motorprovbänk med möjlighet att belasta provobjektet och samtidigt mäta inmatad elektrisk effekt, vridmoment, varvtal samt temperatur. För motorstorlekar 0,37 till 375 kW har vi en standard lösning, större på begäran. Vi har gjort provbänkar för tomgångskörning av motorer upp till 20 MW.

Transformatorprovning delas in i 2 huvudkategorier, Distribution och Krafttransformatorer.

Distributionstransformatorer

Distributionstransformatorer tillverkas oftast mellan 25 och 3150 kVA och provplatser görs i normalt 3 storlekar. Ca 25-315 kVA, 100-1600 kVA och 250-3150 kVA är de normala områdena men kundens önskemål styr. Generellt har dessa anläggningar en hög automationsgrad och kort genomloppstid.

Krafttransformatorer

Krafttransformatorers provplats kännetecknas av relativt höga strömmar och spänningar samt att platsen som står till förfogande i hög grad styr utformningen av anläggningen. Automationsgraden på koppling i matande utrustning är hög liksom säkerhetsfunktioner som skall skydda personalen. Mätning av de olika elektriska parametrarna sker med speciella mätinstrument och dessa kopplas normalt bara mot säkerhetssystemet då de vanligaste instrumentleverantörerna har egna datorer för insamling av mätvärden.

Provrumsutrustning